Chemizol


Không chỉ đơn thuần là đơn vị cung cấp sản phẩm mà Chemizol chúng tôi còn là đơn vị hỗ trợ dịch vụ trong quá trình đưa sản phẩm đến với khách hàng. 

Dịch vụ:
  • Phân tích và đánh giá chất lượng nước cấp, lò hơi, làm mát, nước thải.

  • Tẩy rửa và thụ động hóa hệ thống lò hơi, tháp giải nhiệt.

  • Hệ thống giám sát chất lượng nước và tốc độ ăn mòn online cho tháp làm mát.

  • Tư vấn thiết kế và xử lí hệ thống UF, RO, trao đổi ion, nước lò hơi, nước làm mát.

  • Tổ chức đào  tạo, hướng dẫn và khắc phục sự cố trong xử lý nước.


LIÊN HỆ