Hóa chất kháng bọt

Hóa chất kháng bọt

Nhãn hiệu: EROL™, BIOSPUMEX™, CLEROL™, DELFOAM™
Xuất xứ: PMC Ouvrie - Pháp

Giải pháp kháng bọt

Gửi yêu cầu của bạn đến Chemizol