Hóa chất cho hệ thống làm lạnh - hệ kín

  Hóa chất chống ăn mòn

  Nhãn hiệu: Corro Guard
  Xuất xứ: Culligan water - Mỹ


  Hóa chất diệt vi sinh

  Nhãn hiệu: Bio Guard
  Xuất xứ: Culligan water - Mỹ


  Hóa chất chống đông, bảo vệ ăn mòn

  Nhãn hiệu: Antifrogen, Dowcal, Dowfrost, Freeze Guard
  Xuất xứ: Dow - Mỹ


  Hóa chất tẩy rửa

  Nhãn hiệu: Clean Guard
  Xuất xứ: Culligan water - Mỹ


  Hóa chất hệ thống làm lạnh

            Gửi yêu cầu của bạn đến Chemizol